เราคือใคร

เราคือใคร

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญ – สำหรับคนทั้งโลก  นั่นคือเหตุผลที่มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ให้การสนับสนุนเด็กๆ ที่ประสบปัญหาจากสถานภาพของครอบครัวและช่วยให้พวกเขาได้พลิกชีวิตขึ้นมาใหม่ มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ เป็นโครงการเพื่อการกุศลของครอบครัวเออร์เบอร์

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ในประเทศไทย

ในโครงการที่ใหญ่ที่สุดของเรา เราจะจัดหาเงินทุนที่เพียงพอเพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนจนจบชั้นมัธยมปลาย โดยเราให้ค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร กิจกรรมในช่วงเวลาว่าง และครูผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี

 

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ในประเทศออสเตรีย

บางครั้งด้วยสถานการณ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันจนไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้อีกต่อไป เราจึงได้ให้การสนับสนุนและชำระค่าเล่าเรียนให้กับเด็กบางคนที่ต้องเผชิญกับภาวะเช่นนี้ในออสเตรียด้วย นอกจากนี้ เรายังให้การช่วยเหลือและจัดหาสิ่งที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์ที่ยากลำบากอื่นๆ ด้วย

 

โครงการอื่นๆ ของมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ทั่วโลก

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการเรามากที่สุด  ด้วยความรวดเร็วและปราศจากระบบราชการ  เราจึงสามารถสนับสนุนโครงการขนาดเล็กทั่วโลกได้อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละประเทศ

 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์

นี่คือเรา  ปิยาภา และ อีริช เออร์เบอร์  เราคิดอยู่ในใจเสมอว่า  อยากจะสนับสนุนเด็กๆที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตที่ยากลำบากและช่วยให้พวกเขาได้กลายเป็นผู้นำในอนาคต   การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนเราได้อย่างสิ้นเชิง    นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการที่จะตอบแทนกลับสู่สังคม