วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์จะช่วยเด็กๆเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และส่งเสริมให้พวกเขากลายเป็นผู้พลิกชีวิตตัวจริงผ่านโอกาสทางการศึกษา

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การมอบการศึกษาที่ทรงคุณค่าให้แก่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์ครอบครัวที่ยากลำบาก

 

พันธกิจ

 

พันธกิจของเรา คือ ให้การศึกษาแก่เด็กอย่างเต็มที่ การศึกษาในโรงเรียนจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้นำในอนาคต

 

การให้นี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งหมดจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร International Baccalaureate Diploma หรือ IB รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการ

โซ่ เด็กคนแรกของเราที่ก้าวไปสู่ระดับมัธยมศึกษา

 

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา

ร่วมกัน  สู่วันที่ดีกว่า !

 

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ในเครมส์ ประเทศออสเตรีย
การทัศนศึกษาและกิจกรรมนอกหลักสูตร

การฝึกสมาธิ ชกมวย เต้นรำ เรียนกีตาร์ ว่ายน้ำ และการสร้างทีมสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารระหว่างกัน

 

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
การจัดที่พักพร้อมอาหารที่บ้านมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ประเทศไทย

ปิ้งย่างบาร์บีคิวช่วงฤดูร้อน

 

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
การจัดรถรับส่งไปโรงเรียน สถานที่ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร และการกลับไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กๆ ในช่วงปิดเทอม

มีรถรับส่งเด็กๆ ของมูลนิธิจากบ้านไปโรงเรียนทุกวัน
– ปลอดภัยไว้ก่อน!

 

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย