การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราสามารถจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก (เนลสัน แมนเดลา)

“เรารู้จากประสบการณ์ของเราว่า การศึกษาจะเปลี่ยนโลก  โครงการด้านการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเรามาตลอด เราตระหนักดีว่าการศึกษาคือกุญแจสู่ความสำเร็จ และด้วยการสนับสนุนเด็กๆ  เราจะสามารถสร้างผู้นำในอนาคตได้”