โรงเรียนนานาชาติเครมส์

“ฉันดีใจที่ได้เห็นว่าเด็กที่มีภูมิหลังทางสังคมที่ต่างกันสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสองภาษาของเราได้ ทำให้เกิดการผสมผสานทางสังคมที่ดีที่โรงเรียนของเรา” (บิอันกา แบรนต์เนอร์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเครมส์)

ที่โรงเรียนนานาชาติเครมส์ (ISK) ที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษา เราสนับสนุนเด็กที่ไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ ผู้ที่ผู้ปกครองเสียชีวิต หรือประสบปัญหาส่วนตัวอื่นๆ เราช่วยให้พวกเขามีโอกาสได้เรียนต่อไปในสภาพแวดล้อมเดิมของโรงเรียนที่พวกเขาคุ้นเคย