โรงเรียนนานาชาติซังคท์เพิลเทิน

“ฉันดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนที่เห็นคุณค่าของการศึกษาหลายภาษามากเท่ากับที่พวกเราทำ” (แพทริเซีย เคิร์ชนอพฟ์  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนานาชาตซังคท์เพิลเทิน)

ตั้งแต่ปี 2016 มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ได้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนให้แก่เด็กจำนวน 5-10 คนในแต่ละปี ซึ่งช่วยให้เด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย หรือมีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวให้สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้