บ้านเออร์เบอร์

หากคุณสนใจที่จะร่วมสนับสนุนมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์.....

ด้วยการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของเรา เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเด็กๆ

ให้โอกาสพวกเขาได้เป็นผู้พลิกชีวิตตัวจริง

เด็กๆ ในมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ประเทศไทย

สวัสดีค่ะ/ครับ พวกเราขอแนะนำตัว

นี่คือพวกเรา บีอิ้ง, ลีโอ, เจคอบ, เซนต์, วีนัส, เปา, วัท, แม็กซ์, จีซอง, ริต้า, โซเฟีย, แจ็ค,ฮานส์, ถินถิน และโซ่

พวกเราอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และเรียนที่โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น

ครูผู้ดูแลเด็กมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์

สวัสดีค่ะ/ครับ พวกเราเป็นครูผู้ดูแลเด็กมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ประเทศไทย ที่มาช่วยดูแลเด็กๆ ในทุกๆ วัน

หมู่บ้านครอบครัวเออร์เบอร์

เพื่อให้เด็กๆ ของเราได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น เรากำลังสร้างหอพักที่อยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุด เพื่อลดระยะการเดินทางของเด็กๆ และเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด